Jozef Vercoullieprijs 2015


De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) looft de Jozef Vercouilleprijs uit voor literair-historische proefschriften:
De Jozef Vercoullieprijs werd gesticht in 1938 en bedraagt 500,- EUR. Hij kan om de vier jaar worden uitgeloofd ter bekroning van het beste academische proefschrift dat op het gebied van de wetenschappelijke studie der Nederlandse filologie aan een Belgische universiteit verdedigd werd. Afwisselend komt een literair-historisch en een taalkundig werk voor bekroning in aanmerking. Voor de Vercoullieprijs 2015 kunnen literair-historische proefschriften uit de afgelopen periode van 8 jaar (1 oktober 2006 – 30 september 2014) worden ingediend.

De jury bestaat uit vijf leden: de voorzitter van de Academie neemt het voorzitterschap waar; de vier overige leden worden gekozen onder de hoogleraren in de Nederlandse taal- en letterkunde aan de Belgische universiteiten of hogescholen, al dan niet leden van de Academie. Zoals de andere academische prijzen wordt deze prijs uitgereikt op de eerste Plechtige Openbare Vergadering van de KANTL na de bekroning.
De belanghebbenden wordt verzocht twee exemplaren van hun werk bij de Vaste Secretaris van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Koningstraat 18, 9000 Gent, in te zenden vóór 1 september 2014.
Het volledige reglement van de Jozef Vercoullieprijs staat op de KANTL-website: http://www.kantl.be/index.php?pag=158.