‘Wij hebben de grootste…!’

Oplagecijfers van de grotere literaire tijdschriften
Door Bart FM Droog
Bij het lopende onderzoek voor de Nederlandse Poëzie Encyclopedie stuitte ik gisteren op identieke claims van twee literaire tijdschriften. Zowel het blad Awater als Das Magazin beweren het grootste literaire tijdschrift qua oplage te zijn. Zoiets roept natuurlijk de vraag op: wie heeft gelijk?

Awater, verschijnt driemaal per jaar, oplage 1200 ex.(1)
Das Magazin, verschijnt viermaal per jaar, oplage 4000 ex. (2)

Zonnneklaar – Das Magazin heeft een hogere oplage en grotere verschijningsfrequentie, dus is de winnaar. Of toch niet? Want er zijn ook andere literaire tijdschriften…

Zoals:
Poëziekrant, verschijnt achtmaal per jaar, normaliter in een oplage van 1700 ex. Specials, zoals het Leonard Nolens-nummer, verschijnen in een oplage van 2000 ex. (3)
Hard Gras, verschijnt zes maal per jaar, oplage circa 8000. Specials, zoals nr. 95 over voetbal in Londen, verschijnen in een hogere oplage. (4)
Dan is er natuurlijk ook nog De Gids, die achtmaal per jaar als bijlage van De Groene Amsterdammer verschijnt ( “De betaalde oplage van De Groene in gedrukte en digitale vorm is tussen het vierde kwartaal van 2012 en het vierde kwartaal van 2013 met 8,3 procent toegenomen en komt daarmee op ruim 21.000.” (5)

Alle literaire tijdschriften zijn te traceren op: www.literairetijdschriften.org

Resumerend, van bovenstaande periodieken:
1. De Gids. 8 x 21.000 = 168.000 ex. per jaar.
2. Hard Gras. 6 x 8.000 = 48.000 ex. per jaar.
3. Das Magazin. 4 x 4.000 = 16.000 ex. per jaar.  
4. Poëziekrant. 8 x 1.700 = 13.600 ex. per jaar.
5. Awater. 3 x 1.200 = 3.600 ex. per jaar.
Nu verschijnt De Gids als bijlage van een ander tijdschrift. Als gekeken wordt naar de zelfstandig verschijnende periodieken heeft Hard Gras de grootste oplage. Waarvan akte.

(1) Edwin Fagel, hoofdredacteur Awater, e-mail, 11-07-2014.
(2) ‘De Bezige Bij koopt literair tijdschrift De Revisor’. NRC Handelsblad, 23-06-2014.
(3) Carl de Strycker, hoofdredacteur van Poëziekrant, e-mail 11-07-2014.
(4) Dieke de Boer, redactieassistent van Hard Gras, e-mail 10-07-2014.

(5) De Groene Blijft Groeien. De Groene Amsterdammer, 27-03-2014, http://www.groene.nl/artikel/de-groene-blijft-groeien