Weblog, clubgevoel en onrust.

Door Marc van Oostendorp

Goed nieuws, gisteren: de Tweede Kamer heeft bepaald dat de eindexamens voortaan niet meer alleen beoordeeld moeten worden door het College voor Examens, dat de controle achteraf tot nu toe deed terwijl het zelf ook vooraf verantwoordelijk was voor die examens. Daar komt nu dus als het goed is een einde aan. Hopelijk gaat dat de kwaliteit van de examens verbeteren.

Een van de aanleidingen die de motie van Kamerlid Tanja Jadnanansing noemt, is de ‘commotie’ die vorig jaar is ontstaan ‘rond bepaalde examens’. Hoewel er vorig jaar ineens van alles borrelde op een groot aantal plaatsen, is die commotie minstens voor een deel hier, op Neder-L ontstaan. (Zo dacht in ieder geval het Colleges voor Examens erover toen ze mij en enkele andere onruststokers vorig jaar op het matje riepen en daar woedende dingen begon te schreeuwen over die onrust.)

Liefhebbers

Waarom schrijf je een weblog? Omdat er iedere dag wel iets gebeurt. Omdat het leuk is om te schrijven. Omdat nieuwtjes zoals dat over die motie van gisteren je via andere media niet snel bereiken. Omdat de e Nederlandse taal nooit voldoende becommentarieerd is. Maar wat mij betreft vooral: vanwege het clubgevoel

De neerlandistiek is om allerlei redenen niet sterk georganiseerd. Er bestaan weinig of geen fora waar de beoefenaren van het vak elkaar tegenkomen. Sterker nog, de meeste neerlandici beschouwen zich nauwelijks als beoefenaren van hetzelfde vak. Letterkundigen en taalkundigen kijken met grote verbazing naar elkaars activiteiten. Liefhebbers hebben weinig contact met beroepsbeoefenaren. Leraren hebben grote moeite om mensen op de academie te bereiken. En andersom.

Management

Toch zijn er af en toe gedeelde belangen. Het eindexamen is daar een duidelijk voorbeeld van: iedereen die de studie van de Nederlandse taal en letteren hoog heeft zitten, zou zich druk moeten maken om dat eindexamen, dat per slot van rekening een onderdeel van het vak is dat vrijwel iedere Nederlander ooit in zijn leven tegenkomt.

(Ik weet dat dit dus alleen interessant is voor Nederlandse neerlandici. NIet getreurd! Binnenkort meer nieuws over het management van de Taalunie, dat ons allemaal aangaat.)

Betonnen muren

Leraren liepen al jaren tegen de betonnen muren van het College voor Examens aan, en werden bij vragen vaak weggehoond om hun ondeskundigheid. Academici zaten zich te verbijten over de inhoud van het examen (dat, laten we duidelijk zijn, natuurlijk wel werd samengesteld door leraren én enkele van onze academische collega’s, zij het dat de laatsten vooral van de meer statistisch angehauchte soort waren). Pas doordat het vorig jaar lukte om de krachten te combineren, gebeurde er iets: onrust. En dankzij die onrust lijkt er nu iets te verbeteren.

Het is daarom goed dat dit platform er is, dat onmiddellijk kan reageren, dat zaken spontaan kan organiseren. We kunnen daarbij overigens altijd nog jouw hulp gebruiken!