Tiele-Scriptieprijs 2014


De Tiele-Stichting looft een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van “de boekwetenschap in de ruimste zin des woords”. Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland en Vlaanderen. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2013 – 1 september 2014 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.
De prijs voor de beste inzending is € 1000,-; daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie.

Inzending
Inzenden voor de scriptieprijs is mogelijk tot 1 oktober 2014. De scriptie dient in papieren vorm te worden gestuurd naar:
Jury Scriptieprijs Dr. P.A. Tiele-Stichting
p/a Koninklijke Bibliotheek
Postbus 90407
2509 LK Den Haag
Daarnaast dient de scriptie als een PDF-bestand of Word-document via e-mail gezonden te worden aan info@tiele-stichting.nl.