23ste Bert van Selmlezing door Frans Blom


Op dinsdag 2 september 2014 zal aan de Universiteit Leiden de drieëntwintigste Bert van Selmlezingplaatsvinden met de voordracht van Frans Blom, universitair docent vroegmoderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, onder de titel: Pennen in beweging. De reizende schrijver in kaart:
“Schrijvers hebben een open oog voor de wereld en trekken er graag op uit. De lezer thuis reist mee in de literatuur. Deze lezing onderzoekt de effecten van bewegende schrijvers op de vergroting van het wereldbeeld. De analyse is multimediaal en besteedt aandacht aan tekst, beeld, kaarten en apps. We komen in de UB Leiden, in de Alpen, in New York, in de Casuariestraat van Den Haag en bij de grote Russische tsaar.”

Praktische informatie

Datum: dinsdag 2 september 2014
Tijd: 16.15 uur. Na afloop wordt een drankje geschonken.
Locatie:Universiteit Leiden, Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, Leiden
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen. De toegang is vrij, maar u dient vroegtijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl.
Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor nadere informatie: secretariaat van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing

De drieëntwintigste Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 2 september 2014. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 11,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op ING-rekening 3881447 (IBAN: NL77INGB0003881447) van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, onder vermelding van ’23e Bert van Selm-lezing’. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam en adres te vermelden!
Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 10,00. De bestelling is op 2 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden.