Stage GTRP: verbeteren en aanvullen van transcripties van Nederlandse en Vlaamse Dialecten

In het  GTRP is een deeltijds stageplaats beschikbaar (minimaal 20 uur per week) waarvoor specifieke kennis van het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA) vereist is. Het GTRP bestaat uit meer dan 600 dialecten van Fries tot Ripuarisch. De dialecten worden gesproken in Nederland, Vlaanderen en enkele in Frans-Vlaanderen. Elk dialect bestaat uit een lijst van 1876 items (woorden, woordgroepen en een paar korte zinnetjes) getranscribeerd in het IPA. Inmiddels zijn er ook meer dan 110 te beluisteren op internet, ga naar:
click op plaatsen,vervolgens op bijvoorbeeld K: Kerkrade, transcriptie.
Het is de bedoeling dat de komende jaren alle dialecten zo beschikbaar komen.


Werkzaamheden
Op basis van de geluidsopname van de dialecten:
  • – Ontbrekende transcripties aanvullen in (Keyboard-)IPA.
  • – Deelaspecten testen op consistentie en zo nodig transcripties verbeteren.

Deelaspecten zijn bijvoorbeeld: umlaut, centrale klinkers, lengte klinkers, aan- of afwezigheid van lidwoorden, stem in fricatieven, klinkernasaliteit, verkleinwoorden.
Praktische informatie
De aanbevolen stageduur bedraagt 3 maanden. Het Meertens Instituut biedt een werkplek, begeleiding en een onkostenvergoeding (reiskosten, materiaalkosten alsmede een vergoeding van € 200,- bruto per maand bij een volledige stage).
Begeleiding
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met prof. dr. Piet van Reenen