Project TWIDENTITY zoekt drie masterstudenten


Het Meertens Instituut zoekt drie stagiaires voor het project TWIDENTITY:
Binnenkort gaat op het Meertens Instituut het door NWO gesubsidieerde project TWIDENTITY van start; de naam is een samentrekking van ‘Twitter’ en ‘identity’. We gaan onderzoek doen naar de vraag in hoeverre er op Twitter sprake is van constructie van lokale en/of sociale identiteiten door taalgebruik.
We zoomen daarbij specifiek in op het gebruik van Limburgs dialect en Fries (in afwisseling met het Standaardnederlands, Engels etc.).
TWIDENTITY is een vervolgonderzoek op het project TINPOT (Taal, Identiteit, Netwerk en Produktgeruchten op Twitter) dat door de KNAW werd gefinancierd. Vanuit dit project is onder andere TweetGenie ontwikkeld (www.tweetgenie.nl) die op basis van taalgebruik/taalgedrag op Nederlandse twitter-accounts het geslacht en de leeftijd raadt van twitteraars.

In TWIDENTITY willen we om te beginnen een taaldetector bouwen, die tweets in het Fries en Limburgs automatisch kan herkennen. Vervolgens willen we weten:
  • Zijn er twitteraars die altijd in de eigen streektaal twitteren? Zo ja, wat kan de reden hier van zijn? Zijn dit meer mannen of vrouwen, ouderen of jongeren?
  • Hoe vanzelfsprekend zijn het twitteren in de streektaal en de constructie van regionale identiteit met elkaar verbonden?
  • Bij welke twitteraars zien we code switching optreden? Waar kan code switching van afhankelijk zijn? De twitteraar, het publiek, leeftijd, geslacht, het onderwerp, privé mededelingen, of bij een bepaalde emotie?
  • Zijn er evidente verschillen tussen het twitteren in Fries en in Limburgs?
Het Meertens Instituut zoekt voor de duur van een half jaar drie studenten in hun masterfase. Het gaat om twee (socio)linguisten en een programmeur, die bereid zijn van dit onderzoek een afstudeerwerkstuk te maken of er een Engelstalig artikel over te publiceren. Wij zoeken in concreto:
1.     Een masterstudent (socio)linguistiek die kennis heeft van een Limburgs dialect. De student adviseert de programmeur bij het bouwen van tools, en doet onderzoek naar de constructie van identiteit op Twitter door taalgebruik. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 500 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
2.     Een masterstudent (socio)linguistiek met liefst een specialisatie Fries. De student adviseert de programmeur bij het bouwen van tools, en doet onderzoek naar de constructie van identiteit op Twitter door taalgebruik. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 500 euro bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
3.     Een masterstudent computer science voor het programmeren van een taaldetector, en tools voor het analyseren van onderwerpen, emoties en identiteit. De opdracht wordt verstrekt als een betaalde stage voor 6 maanden, 1000 euro  bruto per maand bij een fulltime aanstelling.
Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met medewerkers van de afdeling Human Media Interaction van de Universiteit Twente, en met EUmedianet BV.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dr. Theo Meder ( Theo.Meder@Meertens.knaw.nl): 020-4628558
Meertens Instituut, Postbus 94264, 1090 GG Amsterdam