Call for papers: Conferentie ‘The Value of Languages’ (12 juni 2014)

Op 12 juni 2014 vindt in Brussel de conferentie ‘The Value of Languages’ plaats. Deze conferentie wordt door De Taalsector georganiseerd, een initiatief dat nieuws en nieuwtjes uit de taalsector in de brede zin van het woord wil samenbrengen en verspreiden.

De Taalsector is in de eerste plaats opgevat als een uitgebreide digitale nieuwsbrief, waar elke onderneming binnen de sector een forum krijgt om zichzelf bekend te maken en collega’s te leren kennen. Op die manier kunnen de verschillende takken uit de sector een inspiratiebron voor elkaar zijn, en kunnen er onverwachte samenwerkingen tot stand komen. In maart ging De Taalsector een stapje verder met de eerste uitreiking van de LIA’s of Language Industry Awards. Dit zijn prijzen voor initiatieven en organisaties binnen de sector die zich op de een of andere manier buitengewoon verdienstelijk hadden gemaakt. Deze uitreiking was een mooie evenement, en zowel de genomineerden als de uiteindelijke prijswinnaars waren heel blij met de erkenning.

Voor de conferentie van juni kunnen organisaties en mensen die beroepsmatig actief zijn binnen de sector tot 15 mei zelf voorstellen indienen voor een presentatie, voordracht, workshop en dergelijke. Het centrale thema is de waarde van taal: hoe creëer je waarde met je taalproducten en/of taaldienst, en op welke manier heeft een bestaand taalproduct of een bestaande taaldienst waarde voor jou?

Meer informatie over de conferentie, inschrijvingen en aanmeldingen vind je op de website zelf: http://www.thevalueoflanguage.eu/