Pas verschenen: Yves T’Sjoen – Zoals een grens op de kaart


Onlangs is verschenen bij uitgeverij Academia Press: Zoals een grens op de kaart. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. In vijftien ‘gevalstudies’ staat de receptie van moderne literatuur centraal.

In het eerste deel van het boek onderzoekt T’Sjoen transnationale relaties tussen Nederlandstalige en buitenlandse literatuur die door middel van vertalingen, adaptaties, essays en andere bronnen is geïntroduceerd in het Nederlandse taalgebied. Aan bod komen bijvoorbeeld Herman de Coninck & Edna St. Vincent Millay, J. Bernlef & Marianne Moore en Rutger Kopland & Breyten Breytenbach. Daarnaast biedt het boek twee gevalstudies die tot het klassieke historisch-documentaire onderzoek kunnen worden gerekend. De casussen over Jonker, Krog en Kamfer respectievelijk Cussons en Stockenström handelen over de aanwezigheid en de receptie van Afrikaanstalige poëzie in Nederland en Vlaanderen.Het deel ‘Schrijver & criticus’ voert de schrijver op als lezer van eigen en andermans werk. Variantenstudies werpen een licht op poëticale verschuivingen in het werk van Paul Snoek en Rutger Kopland. De casus over de dichter Claus is een pleidooi voor een veelomvattende varianteneditie. Schrijvers zijn ook critici, zoals Hugues C. Pernath en Ivo Michiels. Ten slotte wordt de (academische) receptie van het dichterlijke oeuvre van Jan de Roek en de Tijd en Mens-poëzie van Albert Bontridder onder de loep genomen.


Yves T’Sjoen: Zoals een grens op de kaart. Nederlandse literatuur in vergelijkend perspectief. Gevalstudies. Gent: Academia Press, 2014. 258 pagina’s. ISBN: 9789038222615. Prijs: € 22,50