Ogier van Denemerken : hoofdstukken 301-310

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 301-310
(regels 20755-21369)

Verantwoording van de editie