Henriëtte Kuyper, Nederlands oorlogscorrespondente in W.O. I

Door Bart FM Droog

Bij het samenstellen van het jaaroverzicht 1934 stuitte ik in de catalogus van het Poëziecentrum Gent op dit werk: H.S.S. Kuyper. Verzamelde verzen. Kok, Kampen, 1934. 54 pagina’s.

Omdat ik nooit eerder van deze dichter gehoord had (wat o.a. betekent dat werk van deze poëet nooit in de bekende overzichtsbloemlezingen terecht is gekomen) zocht ik wat verder en ontdekte dat H.S.S. Kuyper de reisboekenschrijver en dichter Henriëtte Kuyper (1870-1933) was, dochter van de bekende politicus Abraham Kuyper (1837-1920).

In de jaren 1900-1920 bezocht ze onder meer Amerika en Rusland. In 1916 deed ze Boedapest aan en daarover schreef ze: Hongarije in oorlogstijd. In en om de Nederlandsche ambulance te Boedapest (benevens een uitstapje naar Weenen), uitgegeven door E.J. Bosch Jbzn. te Baarn, 1918, 352 pagina’s.

Het heeft er de schijn van dat haar leven en werken sinds haar dood ietwat in de vergetelheid zijn geraakt. Hoewel ze voorkomt op de DBNL (als Henriëtte S.S. Kuyper), stamt de recentste informatie daar over haar  uit 1935. P.J. Risseeuw (1901-1968) publiceeerde circa 1930 een zeer informatieve biografische schets over haar, die in 2004 ‘herdrukt’ is op www.neocalvisime.nl: H.S.S. Kuyper.

Omdat ze als dichter weinig impact heeft gehad, zal haar toekomstige NPE-lemma betrekkelijk summier worden. Wat jammer is – want haar leven en werken lijken op het eerste oog zeer boeiend. Welke onderzoeker gaat zich over haar ontfermen?