Blogbiografie R.A. Cornets de Groot

Op De open ruimte, website gewijd aan leven en werk van de letterkundige R.A. (Rudy) Cornets de Groot (1929-1991), is onlangs het volledige werk opgeleverd. Vijftien boeken, 150 ongebundelde essays, tientallen kritieken, ongepubliceerd werk, dagboeken, correspondentie met schrijvers, uitgevers, redacteuren en anderen, foto’s, geluidsopnamen, een video, plus een uitgebreide afdeling met commentaar van anderen: bij elkaar meer dan 1,5 miljoen woorden.

Hiermee is een ideale omgeving gecreëerd voor een blogbiografie: een uniek project waarop u zich per e-mail kunt abonneren. De site wordt met gemiddeld 60 bezoekers per dag inmiddels druk bezocht en ook de pagina op Facebook wordt door meer dan 200 mensen gevolgd.

De blogbiografie is een nieuw genre in de letterkunde. Het gaat om een in afleveringen te verschijnen biografie, waarin ook op de actualiteit wordt gereageerd als die daar aanleiding toe geeft. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de bemoeienissen van Cornets de Groot met het werk van verschillende auteurs.

Inmiddels zijn de eerste afleveringen verschenen: een vijfdelige serie over Jan Elburg, een aflevering over CdG’s artistieke aspiraties nav het overlijden van Jan Hoet, terwijl een stukje over Hugo Brandt Corstius (Cornets de Groot zat in de jury van de PC Hooftprijs) in voorbereiding is. Dit alles volledig ingebed in het eigen verzameld werk. U kunt met een enkele klik de bronnen raadplegen. Bovendien kunt u reageren: u hoeft daar geen 5 of 10 jaar voor te wachten. Toch zal de frequentie niet heel hoog zijn: naar schatting zo’n tien tot vijftien berichten verdeeld over het jaar. Zie de vorige maand verschenen verantwoording, inclusief gebruiksaanwijzing, voor alle voordelen op een rij.

U kunt zich hier op de blogbiografie te abonneren.