Interfacultaire Studiedag Middeleeuwen (28 februari 2014)

Sinds 2004 wordt in Nijmegen jaarlijks de Interfacultaire Studiedag Middeleeuwen georganiseerd. Op deze dag presenteren mediëvisten van de Radboud Universiteit hun onderzoek voor een breed publiek van geïnteresseerden. Tijdens de Studiedag worden de middeleeuwen vanuit verschillende disciplines benaderd. Dit jaar is het thema ‘Crisis in de Middeleeuwen’. Welke politieke, religieuze, economische, sociale, artistieke, geologische of klimatologische noodtoestanden zorgden voor crisis in het hoofd van de middeleeuwer? Hoe reageerde de middeleeuwer op zware tijden? Welke ideeën, ontwikkelingen en producten zijn voortgekomen uit de crisissituatie? Wat waren de gevolgen van de crisissituatie op langere termijn en op grotere schaal (ondergang, verval, stilstand of juist bloei)?


Zeven Nijmeegse onderzoekers verzorgen lezingen over verschillende middeleeuwse crisismomenten, van de taalkundige gevolgen van de Normandische verovering van Engeland in 1066 tot de plundering van Rome in 1527. Ook zullen middeleeuwse manieren om crisissen te beteugelen aan bod komen.


Wanneer: vrijdag 28 februari 2014
Waar: Nijmegen, Spinozagebouw, Montessorilaan 3, Zaal SP 1
Hoe laat: ontvangst 10.00 uur – opening 10.30 uur – borrel 16.15 uur
Kosten: gratis voor studenten en medewerkers, anders 5 euro