Call: Sociolinguïstiek

Op vrijdag 28 maart organiseert de Rijksuniversiteit Groningen een eendaags congres over sociolinguïstiek in de Lage Landen.

Met dit congres willen we een platform bieden aan sociolinguïstisch onderzoek uit/over de Benelux en studenten en onderzoekers op dit vakgebied samenbrengen. We streven naar een toegankelijk congres; er zijn daarom geen registratiekosten.

Graag ontvangen we abstracts voor presentaties en posters over sociolinguïstiek in de breedste zin van het woord: taalvariatie en -verandering, antropologische taalkunde, taalsociologie, dialectologie, enz. Wel staan we op een binding met de Benelux, ofwel thematisch ofwel in de persoon van de onderzoeker of het instituut waaraan hij/zij is verbonden. Bijdragen van studenten zijn uitdrukkelijk welkom.

Abstracts van niet meer dan 300 woorden (excl. verwijzingen) in het Nederlands of het Engels graag vóór 12 februari 2014 mailen naar sociolinguisticscircle@gmail.com. Zo snel mogelijk na de sluitingsdatum krijgen de inzenders bericht of hun bijdrage is geaccepteerd voor het congres.

Het congres in Groningen is een initiatief van de “Sociolinguistics Circle,” een groep onderzoekers uit (vooralsnog alleen) Nederland:

Leonie Cornips (Meertensinstituut en Universiteit Maastricht)
Stefan Grondelaers (Radboud Universiteit Nijmegen)
Nanna Haug Hilton (Rijksuniversiteit Groningen)
Roeland van Hout (Radboud Universiteit Nijmegen)
Remco Knooihuizen (Rijksuniversiteit Groningen)
Jos Swanenberg (Tilburg University)

Voor meer informatie, zie https://sites.google.com/site/sociolinguisticscircle/home.