Website eduperron.nl van start

Het gaat goed met het project eduperron.nl, dat beoogt een website te maken waarop het werk van E. du Perron en diens correspondentie – fulltext en digitaal doorzoekbaar – beschikbaar komen, naast secundaire literatuur, foto’s en ander materiaal.

Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Letterkundig Museum in Den Haag. De Du Perron website zal nauw aansluiten bij de reeds bestaande en inhoudelijk verwante website mennoterbraak.nl.
Op 26 oktober 2013 is op een extra ledenvergadering van het E. du Perron Genootschap (EDPG) een statutenwijziging aangenomen. Vervolgens heeft de Belastingdienst m.i.v. 1 januari 2013 de status van culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) toegekend aan het EDPG. Ook is de financiering van het project inmiddels rond, dankzij subsidies van de Stichting Dioraphte, SNSReaalfonds en enkele welwillende particulieren.

Het project kan nu dus starten! Het streven is de website eind 2014 te presenteren.

Steun eduperron.nl

Om het project te doen slagen is uw steun onontbeerlijk. Graag sturen of mailen we u de uitvoerige Projectbeschrijving van eduperron.nlmet gegevens over de opzet van de website. Krijn ter Braak heeft al veel voorbereidend werk gedaan en contacten gelegd met diverse personen en instellingen.
Ook u kunt een bijdrage leveren in de vorm van boeken, werkzaamheden en donaties.

       Voor de digitalisering en om onze medewerkers te instrueren zijn namelijk boeken / tijdschriften / artikelen nodig van of over E. du Perron, zoals bijv. de biografie van Du Perron door Kees Snoek. Hebt u dergelijk materiaal dubbel en/of bent u bereid exemplaren ter beschikking te stellen, neemt u dan s.v.p. contact op met het secretariaat.

       Daarnaast zijn er werkzaamheden, zoals het overtikken van teksten naar Word, waarvoor we vrijwilligers zoeken.

       Ook financiële steun is belangrijk. Dankzij donaties kan er meer materiaal op de website komen en kan een fonds gevormd worden voor het onderhoud in de toekomst.
Word daarom nu donateur van eduperron.nl

Doordat het EDPG sinds 1 januari 2013 een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is geworden, is doneren zeer aantrekkelijk. Men kan tot 31 december 2017 125% van de belasting aftrekken, dus meer dan het geschonkene. Zie www.anbi.nl.

Ook kan men donaties in minimaal vijf jaar doen. Die zijn belastingtechnisch voordeliger dan een eenmalige schenking. M.i.v. 1 januari 2014 is daarvoor geen notariële akte meer nodig, men kan zelf via www.belastingdienst.nl een voorbeeld van een schenkingsovereenkomst downloaden en deze ingevuld aan het EDPG sturen.

Financiële steun in de vorm van een legaat is een andere mogelijkheid.