Verschenen: Syntax of Dutch. Adpositions and Adpositional Phrases

De afgelopen vijftig jaar zijn er talloze wetenschappelijke en vaak specialistische werken over grammatica verschenen. In diezelfde periode is echter niet alleen de discussie over grammatica veranderd, maar ook de presentatie van formele structuren en de interpretatie van informatie. Gedegen antwoorden over de structuur van een bepaalde taal zijn daarom niet eenvoudig te vinden. Syntax of Dutch slaagt hier echter uitstekend in.

Het werk richt zich op één enkel kernaspect van de Nederlandse grammatica: de syntaxis (de leer van de zinsbouw en woordgroepen). Ondanks het specialistische onderwerp bestaat het uit maar liefst zeven delen, waaraan in totaal meer dan vijftien jaar is gewerkt. Het resultaat is een uniek naslagwerk voor taalkundigen én geïnteresseerde leken met enige taalkundige achtergrond die meer willen weten over de syntactische eigenschappen van de Nederlandse taal.
Tot dusver verschenen drie delen. De eerste twee behandelen de zelfstandig naamwoorden en zelfstandignaamwoordgroepen en het derde deel behandelt de bijvoeglijk naamwoorden en bijvoeglijk naamwoordgroepen. Zojuist is het vierde deel verschenen, dat gaat over voorzetsels en voorzetselgroepen. Het is geschreven door Hans Broekhuis en is op dezelfde manier opgebouwd als de eerder verschenen delen. Dit jaar volgen de eerste twee delen over werkwoorden en werkwoordgroepen, gevolgd in 2015 door nog een derde deel.
Begin 2016 zullen dus de eerder aangekondigde delen alle verschenen zijn, maar dat betekent nog niet dat daarmee het werk aan Syntax of Dutch gestaakt wordt. Vanaf 2016 zal het werk in het kader van het Taalportaal Nederlands/Fries worden geupdate en uitgebreid. De Syntax of Dutch verschijnt in boekvorm bij Amsterdam University Press en is ook als (gratis) open access publicatie te verkrijgen via Oapen.org.