Sanksies

Door Wil Bijlsma

Op het overtreden van de regels voor de taal staan geen sanksies. Dat sgrijft prof dr Marc van Oostendorp in Trouw.

Dat is een sympathiek standpunt, maar is het waar? Ik kijk naar de taaltoets voor het examen NT2, Nederlands als 2de taal voor nieuwkomers. De toets heeft 20 keuze-vragen. Hier zijn er 12.

1 Waarom ga je zo laat naar huis / naar thuis?
2 Ze weet zeker / is zeker dat ze niet geslaagd is.
3 Aan die docent kun je alles vertellen, hij is betrouwbaar / vertrouwbaar.
4 Harry Potter woont in / op de Ligusterlaan.

5 Je kunt maar beter eerlijk tegen je vriend zijn, want vroeger of later / vroeg of laat komt hij toch achter de waarheid.
6 Veel mensen herinneren / herinneren zichdit niet meer.
7 Zouden we / Zullen we vanavond naar de film gaan?
8 Ik begrijp / versta de betekenis van dat woord niet goed.
9 Van Gogh schilderde overal / vooral zonnebloemen, misschien hield hij niet zo van andere bloemen.
10 Dat kost alleen / maar50 euro.
11 Ik weet / ken dat boek niet.
12 Gelukkig voelt mijn vader zich veel / heel beter dan gisteren.

Als je in deze gevallen de blauwe tekst kiest, dan begrijpt iedereen je, maar je bent toch gezakt. Je krijgt geen verblijfsvergunning, je moet terug naar je land van herkomst. Noem dat maar eens geen sanksies.

Slechts in een enkel geval geeft het kiezen van blauw verwarring.

13 Hij heeft zijn vrienden / vriendin ten huwelijk gevraagd.
14 Haar baas beloofde / geloofde haar gouden bergen.

Hoewel, die “fouten” doorzie je na een paar sekonden.

Kijk zelf maar op: http://www.taalwinkel.nl/nt2-woordentoets/In Nederland bestaat geen taalwet die mij zegt wat foute taal is, en wat goede taal. De taal is vrij. Het gaat om het begrip. Waarom rekent de toets dan toch fout wat begrijpelijk is?

Je zal maar vluchteling zijn, en het NT2-examen moeten doen.

Wil Bijlsma is de voormalig auteur van de taalrubriek in De Groene Amsterdammer. Dit stukje is zijn nieuwste  vvep (verhaal van een pagina). Bijlsma verstuurt deze vveps gratis naar enkele honderden abonnees; men kan zich abonneren via wilbijlsma@hetnet.nl