Provinciale prijs voor Letterkunde 2013 voor Gie Bogaert en Gaston Durnez

De Provinciale prijs voor Letterkunde 2013 is in twee luiken opgesplitst en bekroont een individueel prozawerk en het complete oeuvre van een Antwerps auteur. Gedeputeerde voor Cultuur Luk Lemmens: “Schrijver Gie Bogaert wordt bekroond voor zijn intimistisch prozawerk ‘Luchtgezichten’ uit 2010, terwijl ‘literaire duizendpoot’ Gaston Durnez voor zijn rijke carrière gelauwerd wordt. Met deze prijzen willen we de heren belonen voor hun belangrijke bijdrage aan onze literatuur en het rijke cultuurleven in de provincie Antwerpen nog eens in de verf zetten.”

Prijs voor een prozawerk: ‘Luchtgezichten’ van Gie Bogaert

“Luchtgezichten” vertelt het onuitgesproken liefdesverhaal tussen Lambert en Lana. Na verschillende ontmoetingen in het verre verleden, waarbij hun toenadering steeds onvolbracht bleef, wordt Lambert de voorlezer van de blind geworden Lana. De jury omschreef het klassieke verhaal als ‘intimistische literatuur met een hoog poëziegehalte’

De auteur schrijft beurtelings vanuit het oogpunt van Lambert en dat van Lana. Daardoor kan hij diep afdalen in hun gemoedswereld en vooral bij de blinde Lana levert dit treffend zintuiglijk proza op. Bogaert werkt veel met verstilde, intimistische taferelen, zeer precies getekende miniaturen vol fijne details die getuigen van een bijzondere opmerkingsgave. Zijn bescheiden aandoend proza, dat schijnbaar niets anders dan een dagelijkse werkelijkheid registreert, zindert van stemming en emotie, van melancholie en ingehouden tragiek.

In 2010 verscheen op de website van Cobra al een lovende recensie over ‘Luchtgezichten’.

Prijs voor het gezamenlijk oeuvre: Gaston Durnez

‘Literaire duizendpoot’ Gaston Durnez schreef doorheen zijn carrière meer dan zestig boeken in diverse genres: humoristische poëzie en kolderverzen, kronieken en cursiefjes, korte verhalen en een novelle, reportages en interviews, monografieën en essays, zelfs een historisch werk over de geschiedenis van dagblad De Standaard en een autobiografie over de eerste 16 jaar van zijn leven. Er zijn niet veel schrijvers in Vlaanderen die een dergelijk palmares kunnen voorleggen.

Uiteraard is het niet alleen de omvang van zijn literaire productie die de jury unaniem deed besluiten om Gaston Durnez voor te dragen. De jury erkent het belang van de kwaliteit van Durnez’ oeuvre, waarin de fijnzinnige humor meer is dan een spel, voor Durnez is het een levenshouding. Vandaar dat hij zich vaak begeeft op het pad van cursiefjes, columns en kronieken.

Van zichzelf zegt Gaston Durnez graag dat hij journalist is sinds zijn geboorte. Hij bekijkt de mens en de hem omringende wereld graag vanuit dat oogpunt. Telkens slaagt hij erin, door zijn persoonlijke visie op de feiten en door zijn creatief maar toch toegankelijk taalgebruik, zijn journalistieke arbeid op een hoger niveau te tillen. Bovendien heeft hij via zijn reportages, artikels, interviews en bijdragen over schrijvers, kunstenaars en artistieke manifestaties in De Standaard heel wat lezers laten kennismaken met het literaire leven in Vlaanderen.

De plechtige uitreiking van beide prijzen vindt plaats op zondag 31 augustus 2014 in het Bernarduscentrum in Antwerpen tijdens de jaarlijkse Cultuurmarkt.