Pas verschenen: “Van felle kritiek tot feuilleton. De Indische pers en de literatuur”

Onlangs verscheen bij Uitgeverij Verloren Van felle kritiek tot feuilleton. De Indische pers en de literatuur, onder redactie van Geert Onno Prins, Inge Tromp en Peter van Zonneveld. De bundel is bedoeld als hommage aan Gerard Termorshuizen, schrijver van het tweedelige standaardwerk over de Indische pers.
De pers van Nederlands-Indië wordt omschreven als kritisch, boosaardig, scherp en onderhoudend. Felle polemieken, geestige beschouwingen en amusante verhalen wisselden elkaar af. In Van felle kritiek tot feuilleton staan de vele relaties tussen kranten, tijdschriften en de letteren centraal. Onderwerpen zijn onder meer Melati van Java, die haar eerste feuilletons in De Locomotiefpubliceerde, redacteuren die gevangen gezet werden om hun ‘gepeperde uitspraken’ en daar weer over schreven, krantenberichten die tot romans leidden, en het tijdschrift Gerilja van Tjalie Robinson.

Geert Onno Prins, Inge Tromp en Peter van Zonneveld, Van felle kritiek tot feuilleton. De Indische pers en de literatuur. Hilversum: Verloren, 2013. 180 pagina’s. ISBN: 9789087043810. Prijs: € 15,-