Paris ende Vienne als gratis e-book

Eerder dit jaar verscheen in de vorm van een Neder-L feuilleton deze onuitgegeven vijftiende-eeuwse prozaroman uit het fonds van Gheraert Leeu.
Voor de Neder-L lezers die vanavond een e-reader krijgen, of die er al een hadden, zie hier bij wijze van Sinterklaas cadeau een gratis epub-editie van Paris ende Vienne.
Om het e-book te kunnen lezen, moet u het downloaden en ontzippen.

Veel leesplezier gewenst,

W.K.

Download hier Paris ende Vienne als e-book