Juryrapport Gerrit Komrij-prijs 2013

De tweede Gerrit Komrij-prijs gaat naar Rick Honings en Peter van Zonneveld voor hun biografie van Willem Bilderdijk: De gefnuikte arend (Uitgeverij Prometheus / Bert Bakker, Amsterdam). De werken van Bilderdijk worden tegenwoordig eigenlijk niet meer gelezen, en ook de man zelf is min of meer vergeten. Met deze biografie wordt recht gedaan aan de vreselijke man die Bilderdijk was. Vreselijk en juist daardoor interessant. 

Het overlijden van Gerrit Komrij op 5 juli 2012 was voor Neder-L de reden om een naar deze literator vernoemde prijs in het leven te roepen. Komrij was van vele literaire markten thuis, onder andere die van de popularisering: zijn ijver om oude teksten af te stoffen en ze als nieuw te presenteren kende weinig grenzen. Lees de vertalingen die hij maakte van rederijkerspoëzie en lees vooral zijn vertalingen van de Abele Spelen – als nieuw! Het is vooral deze rol als vertaler, populariseerder en onder-de-aandacht-brenger van de oudere Nederlandse literatuur dat Neder-L Gerrit Komrij wil eren. Vorig jaar won Ingrid Biesheuvel voor haar vertaling van Middelnederlandse Arturverhalen.
De gefnuikte arendleest als een soort vie romancée of als een literaire mystificatie. Heeft Willem Bilderdijk dit allemaal gedaan, gezegd, ondergaan, geschreven, meegemaakt? Dat kan toch helemaal niet? Jawel, het kan wel. En dat maakt Bilderijk juist zo interessant. Honings & Van Zonneveld hebben een wetenschappelijke biografie geschreven en hebben geen genade met hun onderzoeksobject. Door hun objectieve houding krijgt de lezer een zo compleet mogelijk beeld van deze bijzonder complexe man.
Helaas wordt er relatief weinig aandacht besteed aan de sociale, culturele en politieke omgeving van Willem Bilderdijk – toch is dit te verklaren, omdat Bilderdijk zelf ook geen aandacht had voor zijn omgeving. Voor Bilderdijk telde alleen Bilderdijk. Voor de biografie van Bilderdijk telde alleen Bilderdijk.
Gerrit Komrij heeft het altijd jammer gevonden dat er geen levensbeschrijving van Bilderdijk was. Welnu, de wens van Komrij is door Rick Honings & Peter van Zonneveld uitgekomen. De twee biografen krijgen daarom de Gerrit Komrij-medaille opgespeld.