Boekpresentatie “Language and space: Dutch” in Gent


Al eerder berichtte Neder-L over het verschijnen van het handboek Language and Space: Dutch. Naast de presentatie op 13 december in Amsterdam, vindt op 18 december 2013 een tweede boekpresentatie plaats in het Academiegebouw van de KANTL in Gent. Ook deze presentatie is in een ‘minicolloquium’ ingebed.
Voor Gent ziet het programma er als volgt uit:
16.00:Verwelkoming

16.05: Voorstelling van het boek door Frans Hinskens

16.30: Een terugblik op het onderzoek van de Nederlandse dialecten door Johan Taeldeman

17.00: Veranderingen in het West-Vlaams, door Magda Devos

17.30: Nieuwe perspectieven voor het onderzoek van taalvariatie, door Marc van Oostendorp

De boekpresentatie wordt om 18.00 uur gevolgd door een receptie.
De organisatie zou het erg appreciëren als u op deze heuglijke gebeurtenis aanwezig kunt zijn.

Praktisch
Datum: 18 december 2013
Aanvangstijd:16:00 uur.
Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, B-9000 Gent.
Graag aanmelden: e-mail: secretariaat@kantl.be, telefonisch: +32 (0)9-265 93 40

Het boek

Language and Space: Dutch is een 950 blz tellende bundel met state of the art-overzichten van oudere en nieuwere benaderingen van het onderzoek van traditionele en nieuwe dialecten en dochtertalen van het Nederlands, binnen en buiten het taalgebied. De bundel maakt deel  uit van de reeks handboeken over het thema taal en ruimte, die uitgebracht wordt in de prestigieuze HSK-serie van De Gruyter Mouton (Berlijn). Aan de door Frans Hinskens (Meertens Instituut, KNAW, en Vrije Universiteit Amsterdam) en Johan Taeldeman (em. Universiteit Gent) geredigeerde bundel, die 47 hoofdstukken bevat, hebben meer dan 40 auteurs uit Nederland, België, Duitsland, Engeland, Zuid-Afrika, Australië, de VS en Jamaica meegewerkt. Naar verwachting zal het boek midden november 2013 verschijnen.