6 december: ‘Constructies in variatie en verandering’, Gent

Op vrijdag 6 december vindt de editie 2013 van het jaarlijkse Taal en Tongvalcolloquium plaats, in het gebouw van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letterkunde (KANTL) in Gent (Koningstraat 18). Het thema van het colloquium is ‘Constructies in variatie en verandering/Verandering en variatie in constructies’: op het programma staan 13 lezingen over aspecten van synchrone en/of diachrone variatie in de eigenschappen van (grammaticale) constructies in het Nederlands of verwante talen en/of over de rol van constructies in processen van taalverandering en -variatie.
Het volledige programma is te raadplegen via de onderstaande link.

http://www.contragram-network.ugent.be/node/8

De organisatoren zijn Timothy Colleman (Universiteit Gent) en Freek Van de Velde (KU Leuven). Het colloquium wordt mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van FWO-Vlaanderen, de KANTL en de onderzoeksgroep Contragram van de Universiteit Gent.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom. Deelname aan het colloquium is gratis, maar aan de deelnemers wordt gevraagd om zich vooraf aan te melden via timothy.colleman@UGent.be of valerie.bouckaert@UGent.be of op +32 (0)9 264 40 75, bij voorkeur voor 1 december.