Verschenen: Literatuur in de wereld. Handboek moderne letterkunde

Redactie: Jan Rock, Gaston Franssen, Femke Essink
Uitgeverij Vantilt, Nijmegen
ISBN 9789460041396
Onlangs verscheen bij uitgeverij Vantilt het handboek Literatuur in de wereld. Het gaat over het onderzoek naar de Nederlandse ‘schone letteren’ – naar literatuur op schrift (romans, verhalen en gedichten), maar ook naar andere teksten en cultuurproducten: krantenartikelen, reclamefolders, films en websites. Het boek biedt verschillende invalshoeken om zulk materiaal te analyseren. Het doet dat steeds vanuit een programmatisch uitgangspunt, zoals de titel duidelijk maakt: de Nederlandse letterkunde staat altijd midden in de wereld.

Literatuur in de wereld begint bij de grondslagen van wetenschappelijk onderzoek naar literatuur en behandelt daarna meer complexe vragen die aan teksten gesteld kunnen worden. Theoretische invalshoeken worden verduidelijkt met concrete historische en actuele voorbeelden uit de Nederlandse literatuur. Drie verschillende perspectieven op literatuur bieden ten slotte uitzicht op de uiteenlopende wijzen waarop de Nederlandse letterkunde beoefent kan worden.
Literatuur in de wereld bevat bijdragen van Stephan Besser, Paul Bijl, Gaston Franssen en Thomas Vaessens, allen werkzaam aan de leerstoelgroep moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast leverden ook Esther Op de Beek, universitair docent aan de Radboud Universiteit, en Yra van Dijk, hoogleraar moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Leiden, een bijdrage. Verder met medewerking van Jef Bogman, Karina van Dalen-Oskam, Ena Jansen, Michiel van Kempen, Nico Laan, Pamela Pattynama, Edwin Praat, Lisanne Snelders en Anouk Zuurmond.

De redactie werd gevoerd door Jan Rock, Gaston Franssen en Femke Essink. Allen zijn verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Jan Rock is universitair docent moderne Nederlandse letterkunde. In 2014 verschijnt zijn boek Papierenmonumenten. Gaston Franssen is universitair docent Literatuur & Diversiteit en publiceerde in 2008 de studie Gerrit Kouwenaar en de politiek van het lezen. Femke Essink is promovenda bij de afdeling moderne letterkunde en bereidt een proefschrift voor over het beeld van de jaren zestig in adaptaties van literaire werken.