Pas verschenen: Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651)


In de zeventiende eeuw waren er veel culturele en intellectuele contacten tussen de Nederlanden en anderzijds Engeland en Schotland. De honderden vertalingen van devotionele – veelal puriteinse – geschriften vormen een belangrijk segment van deze betrekkingen. J. van der Haar was met zijn bibliografie From Abbadie tot Young (Veenendaal 1980) de eerste die dit gedetailleerd aantoonde. C.W. Schoneveld heeft dit met zijn studie Intertraffic of mind (Leiden 1983) in breder verband breder bevestigd. Sinds mei 2011wordt de meest complete bibliografische ontsluiting van deze literatuur geboden door de digitale bibliografie Pietasop de website Pietas online. Daar bevindt zich ook Pietas Studies, de bibliografie van de literatuur over de gereformeerde vroomheid. Beide bibliografieën staan onder redactie van Frans Huisman, die als gastonderzoeker is verbonden aan de Afdeling Bijzondere Collecties van de UB van de Vrije Universiteit.
De beschikbaarheid van een goed bibliografisch apparaat heeft het onderzoek naar dit onderwerp gestimuleerd. Zo heeft een groep onderzoekers van de Vrije Universiteit, aangevuld met één van de Theologische Universiteit Apeldoorn, zich de afgelopen jaren beziggehouden met het vertaalde werk van de puriteinse predikant Christopher Love. Dit heeft geleid tot de bundel Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk van een presbyteriaanse puritein, die op 28 september 2013 is gepresenteerd.

Inhoud
De predikant Love eindigde zijn leven op het schavot omdat hij niet bereid was om de wettigheid van het republikeinse bewind te erkennen dat door de staatsgreep van Oliver Cromwell (1648) aan de macht was gekomen. De gebeurtenissen werden door Nederlandse gereformeerden met grote aandacht gevolgd en dat zal hebben bijgedragen aan de populariteit van zijn werk.
De bundel bevat onder meer een bijdrage van A. Baars over de theologie van Love en een bibliografie van F.W. Huisman. Uit die laatste blijkt onder andere dat de Amsterdamse uitgever Baltus de Wild’ zich vanuit commerciële overwegingen in amper twee jaar tijd meester maakte van het complete vertaalde werk, waarvan bijna tweederde door te roofdrukken. De vele illustraties in het werk van Love worden apart besproken. Vanuit Pietas is bekend dat in de zeventiende eeuw minimaal 18% van de vertaalde puriteinse vroomheidswerken geïllustreerd is. Van het werk van Love is ruim 50% van een of twee illustraties voorzien.
W.J. van ’t Hof bespreekt in twee samenhangende hoofdstukken alle betrokken Nederlandse vertalers en uitgevers besproken. Het werk van Love wordt geplaatst in de context van al hun andere vertalingen en uitgaven. Door J. van de Kamp zijn de vertaalstrategieën van alle vertalers onderzocht en vergeleken. Er blijken aanzienlijke verschillen te zijn.
In de twee laatste hoofdstukken wordt de receptie van Loves werk bij het lezerspubliek in Nederland en ook daarbuiten onderzocht. Hoewel de blijken van receptie fragmentarisch zijn, geven zij wel een indicatie van het verloop in de waardering van zijn werk.
In een tweetal bijlagen zijn 28 documenten in Nederlandse vertaling opgenomen die een helder inzicht geven in de dramatische gebeurtenissen in de laatste maanden van Loves leven. Hierbij is ook de afscheidsrede die hij op het schavot van Tower Hill hield.
Nederlandse liefde voor Christopher Love (1618-1651). Studies over het vertaalde werk van een presbyteriaanse puritein. Red. W.J. op ’t Hof en F.W. Huisman. Eindredactie F.W. Huisman. Amstelveen: EON Pers, 2013. 543 pagina’s. Met 46 illustraties, bibliografie, bijlagen en register van persoonsnamen.

Prijs: € 45 + 5 verzendkosten. Het boek kan besteld worden via: website@ssnr.nl. Schriftelijk bestellen of afhalen: Universiteitsbibliotheek VU, Afd. Bijzondere Collecties, k. 1B-41, De Boelelaan 1103, 1081 HV Amsterdam. Voor meer informatie zie: http://www.ssnr.nl/love.