Materiality of Literature

Thema Ravenstein Seminar 2014 bekend
Op donderdag 6 en vrijdag 7 februari 2014 vindt het jaarlijkse Ravenstein Seminar plaats aan de Universiteit van Utrecht. Tijdens dit tweedaagse congres voor promovendi en research masterstudenten die geïnteresseerd zijn in de literatuurwetenschap staat het thema ‘Materiality of Literature’ centraal.
Met dit thema plaatst Ravenstein 2014 literatuur in een breder mediaveld en zoekt het aansluiting bij actuele debatten over de vorm en functie van literatuur in een gedigitaliseerde samenleving. Wat zijn de effecten van de digitale en sociale media op onze schrijf- en leesprocessen? Hoe wordt ons bewustzijn beïnvloed door de snelle veranderingen in het medialandschap? Wat zijn de verschillen (en overeenkomsten) tussen papieren en elektronische cultuurproducten? Welke rol is er voor het boek als informatiedrager weggelegd nu het niet meer vanzelfsprekend het centrale medium is voor kennisoverdracht?
Voorafgaand aan het Ravenstein Seminar vindt op woensdag 5 februari een Graduate Seminar plaats voor research masterstudenten. Tijdens deze intensieve college- en workshopdag zal speciaal stilgestaan worden bij het thema ‘Materiality & Monumentality’.
Meer informatie is te vinden op de website vanRavenstein