Lezing Dick van Halsema over Leopold in Rotterdam op 30 oktober 2013

Woensdag 30 oktober: “tusschen de drommen, middenin – de dichter Leopold in Rotterdam”.
De dichter en classicus Jan Hendrik Leopold (1865-1925) woonde een groot deel van zijn leven in Rotterdam, waar hij klassieke talen doceerde aan het Erasmiaans Gymnasium. Als Leopold-onderzoeker bereidt Van Halsema een biografie voor van deze dichter die in 2015 zal verschijnen.
Wat was Leopolds positie in de geletterde Rotterdamse burgerij, zeg maar de wereld van het Erasmiaans Gymnasium? Met wie ging hij daar om? Naast het gangbare beeld van de “kluizenaar van de Van Oldenbarneveltstraat” bestond er toch ook een Leopold die na schooltijd wel graag zijn kopje thee dronk bij de betere Rotterdamse families en die deze families soms ook opzocht in hun vakantiehuizen.

Van Halsema zal niet alleen spreken over Leopold en Rotterdam, maar is ook op zoek naar informatie. Hebt u nog oud-leerlingen van Leopold gekend? Of kent u intimi van deze oud-leerlingen? Ook brieven en dagboeken waarin Leopold wordt genoemd zijn belangrijke informatie. Het kunnen bouwstenen zijn voor de nieuwe biografie.

 Als hoogleraar Stadsgeschiedenis aan de EUR en directeur van het Museum Rotterdam weet Paul van de Laar als geen ander hoe historische informatie geput kan worden uit het geheugen van “de Rotterdammers”. 

J.D.F. (Dick) van Halsema is emeritus hoogleraar nieuwe Nederlandse letterkunde (Vrije Universiteit Amsterdam) en lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Hij bereidt de biografie voor van J.H. Leopold.

P.Th. (Paul) van de Laar is algemeen directeur van Museum Rotterdam en bijzonder hoogleraar Stadsgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

Meer informatie: www.leeskabinet.nl