Korte geschiedenis van Neerlandistiek.nl (1)

Door Marc van Oostendorp

Binnenkort valt het doek over het elektronisch tijdschrift Neerlandistiek.nl. Hoog tijd dat de geschiedenis van dit roemruchte initiatief nu eindelijk eens beschreven wordt. Dat ga ik de komende dagen doen in een heel korte serie. 
Ik was er niet van het allereerste begin bij. Dat begin was tijdens een strandwandeling – of een boswandeling, daar wil ik vanaf wezen – ergens in het jaar 2000 van de jonge morfoloog Matthias Hüning en de al even jonge letterkundige Johan Koppenol. Zoals dat gaat, bespraken zij hoe het ging met de wetenschappelijke tijdschriftenmarkt. 
Zij waren toen nog geen professor, en zij zagen twee problemen. 

Het eerste was dat de neerlandistiek uit elkaar aan het vallen was. Taalkundigen, letterkundigen en taalbeheersers namen geen kennis meer van elkaars artikelen, en begonnen daarom steeds meer in gespecialiseerde tijdschriften te publiceren. Wat er op zijn beurt weer voor zorgde dat men nog minder bekendheid was met elkaars werk.

Het andere probleem was dat er nog nauwelijks wetenschappelijk werk op het internet verscheen. Neder-L was er natuurlijk al wel, maar dat was net als nu primair een mededelingenblad. Neerlandici waren nog heel wantrouwend tegen publicaties die niet op papier verschenen. Zoiets kon natuurlijk alleen op papier. Daar moest aan gewrikt worden.
Die twee ideeën kwamen samen: Matthias en Johan wilden een nieuw tijdschrift oprichten. Ze zochten daar anderen bij. Ik geloof dat ik de eerste was, en ik denk eigenlijk dat het was omdat ik toen al voor Neder-L schreef en soortgelijke ideeën had opgeschreven. Toen waren we met zijn drieën. We maakten een plan, waarbij het logisch leek dat we met zijn vijven zouden zijn: we hadden al een historisch en een contemporain taalkundige (Matthias en ik) en een historisch letterkundige (Johan). Daar moesten nog een modern letterkundige en een taalbeheerser bij. Die vonden we allebei in Utrecht: Thomas Vaessens en Bregje Holleman
Ergens op de website van neerlandistiek.nl staat de omineuze mededeling ‘Er bestaat een foto van de redactie bij de lancering van Neerlandistiek.nl (14 juni 2001)’ maar ik heb geen idee waar die foto is of hoe hij eruit zag, of waarom we hem toen niet op de website hebben gezet. (Op diezelfde pagina wordt overigens ook uitgelegd wat voor problemen je kan tegenkomen wanneer je de website met Netscape benaderd. Voor de jongeren onder u: Netscape was het Google Chrome van 12 jaar geleden.)

Wordt vervolgd