Van oude en jonge dichters

Door Bart FM Droog

Zo langzamerhand begint het huidige deelproject van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie ingevuld te raken: de productie van lemma’s over landelijk publicerende Nederlandstalige dichters met aantoonbare banden met de provincie Groningen, in leven op of na 1 januari 1900. De redactie heeft momenteel zo’n 175 relevante dichters geïnventariseerd, van ‘oudjes’ als Willem A. Hecker (1817-1909), Freerk Melles Dikema (1822-1909) en J.F.B. Koets (1828-1906) tot ‘jong grut’ als Jurre van den Berg (1986) en Joost Oomen (1990).

Momenteel maken we zoveel mogelijk conceptlemma’s aan – dit om het dwarslinken naar de honderden bloemlezingenpagina’s te vergemakkelijken; de nadere invulling van deze lemma’s zal de komende maanden in beslag nemen. Bij dit proces vallen sommige dichters alsnog buiten de boot – omdat blijkt dat ze te kort als dichter actief waren en te weinig sporen hebben nagelaten om opname te rechtvaardigen.

Dat brengt me op de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Sinds het jaar 2000 benoemt de RuG jaarlijks een student tot huisdichter. Tot dusverre:  

Daniël Dee* & Petra Else Jekel* (2000/2001)
Gertjan Laan (2001/2002)
Guido van der Wolk* (2002/2003)
Annelieke van Mens (2003/2004)

Veerle Vroon (2004/2005)
Jurre van den Berg* (2005/2006)
Ruth Koops van ’t Jagt (2006-2007)
Menno de Block (2007/2008)
Machteld Brands (2008/2009)
Sacha Landkroon** (2009-2010)
Joost Oomen* (2010/2011)
Jet Langerak (2011/2012)
Pauline Sparreboom (2012-2013)
Lilian Zijlstra (2013/2014)

* Heeft een of meerdere reguliere bundel(s)  uitgebracht
** Samensteller bloemlezing

De tijd zal leren wie van hen – naast Dee, Jekel, Van der Wolk, Van den Berg, Landkroon en Oomen – van een NPE-lemma voorzien zullen worden.

Hoewel Guido van der Wolk de laatste jaren niet meer als dichter actief lijkt te zijn, verdient hij toch – als eerste gewichtloze dichter in de wereldgeschiedenis – een speciale vermelding. Waarvan akte.

Zie ook: Sacha Landkroon & Maarten Praamstra: Ideeën op sterk water; Tien jaar huisdichters aan de Rijksuniversiteit Groningen 2000-2010. Passage, Groningen, 2011. 80p.