De spelling van het Sittards: nu binnen handbereik

Wie tot voor kort zich wilde informeren over de spelling van het Sittards moest zich daarbij heel wat moeite getroosten. In de Spelling 2003 van de Limburgse dialecten staat dan wel de spelling van de Limburgse dialecten, gerangschikt naar plaats maar het vraagt van gebruiker toch nog een en ander zoekwerk.
Door de presentatie van de vernieuwde website van de Willy Dols Stichting is deze situatie grondig gewijzigd. De website van de Stichting heeft met steun van de Raod veur ’t Limburgs in hele verjonging ondergaan. Ze is aangepast aan de moderne wijze van presenteren, waardoor het veel gemakkelijker is gegevens op te zoeken. Door deze verandering kan ze tevens deel uitmaken van de koepelorganisatie ErfgoedeXtra.

Nieuw op de site is dat de spelling van het Sittards is opgenomen. De gebruiker krijgt een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke samenvatting van problemen rond de spelling en de oplossingen ervan. De uitgave is gebaseerd op alle vorige versies van de Spelling 2003. Het bijzondere echter is dat ze heel concreet is en zich nadrukkelijk beperkt tot alleen de spelling van het Sittards.
Uitgangspunt is, zoals gezegd, de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten, een provinciaal algemeen aanvaard spellingssysteem. Er is daarom nauwelijks een reden te bedenken om hiervan af te wijken. Bij gevolg is zij een uitstekende leidraad voor allen die het dialect van Sittard gebruiken in o.m. (literaire) teksten, programmaboekjes, uitnodigingen.
Een uniforme spelling maakt immers deel uit van een verzorgd taalgebruik, van taalcultuur. En bij dit streven vindt de gebruiker/schrijver steun en inzicht bij deze specifieke uitgave van de Sittardse spelling.
Want voor ieder die het Sittards een warm hart toedraagt, geldt immers: Wae zien taal respecteiert, cultiveiert die ouch.
Wie meer wil weten van het Sittardse dialect en de spelling ervan, kan deelnemen aan de cursus voor beginners Taal en teks, een cursus die begint op maandag, 30 september.
In deze cursus wordt ook aandacht besteed aan teksten lezen en ze interpreteren.
Bovendien zullen we samen een nieuwsgierige blik werpen op de “achterkant” van het Sittards taaleigen.
Voor wie geïnteresseerd is in zijn taal, biedt deze cursus een bijzondere manier kennis te maken met eigen taal en cultuur.

Meer informatie hierover is te vinden op de vernieuwde website van de Willy Dols Stichting: www.willydolsstichting.nl.