Boekpresentaties bij de KANTL


In oktober worden er in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent twee nieuwe boeken gepresenteerd: een teksteditie van het Snoeijmes der Vlaemsche Tale door Rik Vosters en Gijsbert Rutten op maandag 7 oktober 2013 en De spiegel van Alexander, een postume essaybundel van Christine d’Haen, op donderdag 10 oktober 2013.

Snoeijmes der Vlaemsche Tale (maandag 7 oktober)

Inhoud
Het tot voor kort verloren gewaande manuscript van het Snoeijmes der Vlaemsche Tale is nu beschikbaar als teksteditie. Dit belangwekkende handschrift over de Nederlandse taal getuigt van een verbazend levendige taalcultuur in het achttiende-eeuwse zuiden van ons taalgebied.
De anonieme auteur, vermoedelijk een onderwijzer uit Frans-Vlaanderen, zet in dit taalbeschouwende werk op een boeiende wijze zijn visie op de taaleenheid in noord en zuid uiteen.
Thema’s als spelling, onderwijs, bastaardwoorden en de Franse invloed komen daarbij uitgebreid aan bod. Voortbouwend op het werk van taalkundige voorgangers als Andries Stéven en Lodewijk Meijer roept deze voorloper van J.B. Verlooy op tot een algehele ‘herstellinge der moedertale’ in de Zuidelijke Nederlanden.
Deze teksteditie is ingeleid en uitgegeven door Rik Vosters (VU Brussel), als historisch sociolinguïst vooral geinteresseerd in het Zuidelijke Nederlands in de achttiende en negentiende eeuw, en Gijsbert Rutten (Universiteit Leiden), die sociolingüistisch onderzoek doet naar het Nederlands van de zestiende tot de negentiende eeuw. Het boek verschijnt in de reeks ‘Studies op het gebied van de Cultuur in de Nederlanden’.
Programma
– Verwelkoming door de vast secretaris van de KANTL
– Inleiding door Tom Verschaffel (KULeuven)
– Voorstelling van de editie door Rik Vosters (VUB) & Gijsbert Rutten (Leiden)
– Woord namens de uitgever door Edward Vanhoutte (KANTL)
– Overhandiging van de eerste exemplaren
De boekvoorstelling wordt om 17.00 gevolgd door een receptie in de salons van de Academie.
Tijdens de receptie is er ook gelegenheid tot het aankopen van het boek tegen de introductieprijs van € 35.
Praktisch
Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, Gent
Aanvang: 16:00 u
Toegang: Gratis
Reserveren: Dit kan telefonisch (+32 9/265 93 40) of per e-mail (info@kantl.be)
Snoeijmes der Vlaemsche Tale. Een anonieme tekst over taalkunde uit de achttiende eeuw. Naar het handschrift uitgegeven en ingeleid door Rik Vosters & Gijsbert Rutten. 2013. 232 pagina’s. (Studies op het gebied van de Cultuur in de Nederlanden, 6). ISBN: 978-90-72474-89-6. Prijs: € 39,50

De spiegel van Alexander (donderdag 10 oktober)

Inhoud

De Spiegel van Alexander is een postume essaybundel van Christine D’haen, een soort dagboek, geschreven in de onnavolgbare directe stijl van de dichteres, ‘een door het onderbewuste bepaalde aaneenschakeling van associaties: grillige meditaties, boodschappen ook, van wie aan wie?’

Het boek is een bizarre mengeling van teksten: aangrijpende persoonlijke notities, zoals Brief aan het nageslacht, een schitterende vertaling van John Donne, beschouwingen over proza van Prosper De Smet tot Marcel Proust en poezie van Gorter tot Valery Larbaud, en gedegen analyses van grote werken uit de wereldliteratuur die de schrijfster inspireerden.
Programma
– Verwelkoming door de vast secretaris van de KANTL  
– De figuur van Christine D’haen door Luc Devoldere (Ons Erfdeel, KANTL)
– De Spiegel in het werk van Christine D’haen door Hans Vandevoorde (VUB)
– Muzikaal intermezzo: Guy Penson (klavecimbel) speelt Froberger
– Voorlezing uit De Spiegel van Alexander door Paul Claes (KULeuven)
– Muzikaal intermezzo: Guy Penson (klavecimbel) speelt Gibbons en Scarlatti
– Voorlezing uit De Spiegel van Alexander door Hans Vandevoorde (VUB)
– Overhandiging van het eerste exemplaar
De boekvoorstelling wordt om 16.45 u gevolgd door een receptie in de salons van de Academie.
Tijdens de receptie is er ook gelegenheid tot aankopen van het boek tegen de introductieprijs van € 15.
Praktisch
Locatie: Academiegebouw, Koningstraat 18, Gent
Aanvang: 15:30u
Toegang: Gratis
Reserveren: Dit kan telefonisch (+32 9/265 93 40) of per e-mail (info@kantl.be)
Christine D’haen, De Spiegel van Alexander. Eindredactie: Paul Claes en Willy Vandeweghe. 77 pagina’s. ISBN: 978-90-72474-90-2. Prijs: € 20