Scriptieprijs Tiele-Stichting 2013

In 2013 schrijft de Dr. P.A. Tiele-Stichting weer een prijs uit voor de beste scriptie op het gebied van de boekwetenschap. De Tiele-Stichting wil de wetenschap van het boek in al haar aspecten bevorderen. Zij doet dit door middel van leerstoelen, wetenschappelijk onderzoek, wetenschappelijke publicaties, symposia, lezingen etc. en sinds 2007 door het bekronen van opmerkelijke scripties.

 

Deelname staat open voor iedere studerende aan een WO- of HBO-opleiding in Nederland. De scriptie moet gereed gekomen zijn in het academisch jaar 1 september 2012 – 1 september 2013 en door de onderwijsinstelling aanvaard zijn. Reeds gepubliceerde scripties komen niet in aanmerking. De taal van de scriptie is Nederlands of Engels.

De jury bestaat uit drie personen: dr. Sandra van Voorst (voorzitter), universitair docent Moderne Letterkunde, Kunstsociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen; Erik Geleijns, informatiespecialist Bijzondere Collecties in de Koninklijke Bibliotheek; en dr. Boudien de Vries, universitair hoofddocent Sociale Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

 

Voor de beste inzending looft de Tiele-Stichting € 1.000,- uit. Daarnaast streeft de Tiele-Stichting ernaar om in overleg met de auteur de scriptie te (doen) publiceren in een passend vakblad, op internet of als afzonderlijke publicatie. De stichting wordt daartoe gesteund door het Frederik Mullerfonds, dat een subsidie van maximaal € 1.000, – beschikbaar stelt. De sluitingsdatum voor de inzending is 1 oktober 2013.

 

Inlichtingen over de scriptieprijs zijn te verkrijgen bij Maaike Napolitano, coördinator van de Dr. P.A. Tiele-Stichting, e-mail: info@tiele-stichting.nl, website: www.tiele-stichting.nl.

 

De scriptie dient in papieren vorm in tweevoud te worden gestuurd naar:

Jury Scriptieprijs Dr. P.A. Tiele-Stichting

p/a Koninklijke Bibliotheek

Postbus 90407

2509 LK Den Haag

Daarnaast dient de scriptie als een PDF- of Word-document via e-mail gezonden te worden aan info@tiele-stichting.nl.