Scriptieprijs Poëziecentrum


Het Poëziecentrum in Gent lanceert een jaarlijkse scriptieprijs om de studie naar Nederlandse poëzie, vertaalde Nederlandse poëzie en poëzie in Nederlandse vertaling te stimuleren.
Voor de scriptieprijs van Poëziecentrum komen scripties in aanmerking die in het voorgaande academisch jaar voorgelegd zijn aan of beoordeeld zijn aan een Vlaamse of Nederlandse universiteit of hogeschool, of aan een vakgroep neerlandistiek van een buitenlandse universiteit of hogeschool, om een graad als MA of licentiaat te behalen. Een deskundige jury, met als voorzitter de directeur van het Poëziecentrum, zal de scripties beoordelen op wetenschappelijke waarde en maatschappelijke relevantie.
Het Poëziecentrum stelt drie prijzen beschikbaar: de eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 500 en een jaar lang een gratis abonnement op Poëziekrant, de tweede prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar en een poëzieboekenpakket, de derde prijs is een gratis abonnement op Poëziekrant voor een jaar. De winnaars worden bekend gemaakt op Gedichtendag 2014.
Meer informatie is te vinden in het volledige reglement (pdf). De uiterste inzenddatum voor de eerste Poëziecentrum Scriptieprijs is 30 september 2013.