Petitie Eindexamen Nederlands

Vanochtend heb ik een e-mail gestuurd aan alle onderwijsspecialisten van de Tweede Kamer die ik kon vinden. De tekst vormt ook de basis voor een petitie die u kunt ondertekenen op http://nederlandsanders.petities.nl/

Aan de onderwijsspecialisten van de fracties van de Tweede Kamer:


De ondergetekenden spreken hun zorg uit over de eindexamens Nederlands zoals deze momenteel in scholen voor vwo, havo en vmbo afgenomen worden. De afgelopen weken is er in de kranten gewezen op problemen die er zijn met de (open en meerkeuze-)vragen die gebruikt worden. Bovendien bleek bij journalistieke navraag (NRC Handelsblad van 27 mei 2013) dat er geen wetenschappelijke of praktische basis is voor de terminologie die in de vragen gehanteerd wordt. Ook de beroepsvereniging voor leraren Levende Talen heeft zich tegen de huidige vorm van examinering uitgesproken.
Het onderwijs in taal heeft sinds enkele jaren de hoogste prioriteit. Naar ons oordeel is dit terecht. We hebben echter grote twijfels of de opleiding tot het huidige eindexamen iets bijdraagt aan de daadwerkelijke kennis van taal of de taalvaardigheid van de leerlingen. Tegelijkertijd staat het onderzoek naar taal en tekststructuur in Nederland op een internationaal zeer hoog niveau. Het is jammer dat hiervan niets doordringt tot het examen.
Wij roepen daarom op tot een ingrijpende herziening van het eindexamen Nederlands, op alle niveaus. De inhoud van het schoolvak Nederlands zou, net als bij andere schoolvakken, altijd een combinatie van kennis en vaardigheden moeten zijn, die op een verantwoorde manier getoetst wordt. Op dit moment worden er in het eindexamen geen taalwetenschappelijke kennis of taalvaardigheden getoetst, en wat er wel getoetst wordt, is onverantwoord.

Prof. Dr. Wim van Anrooij, Universiteit Leiden
Prof. Dr. Hans Bennis, Meertens Instituut / Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Peter-Arno Coppen, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Leonie Cornips, Meertens Instituut / Universiteit Maastricht
Prof. Dr. Norbert Corver, Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Martin Everaert, Universiteit Utrecht
Dr. Ad Foolen, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Ton van Haaften, Universiteit Leiden
Prof. Dr. Helen de Hoop, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Wim Klooster, Universiteit van Amsterdam
Dr. Marjo van Koppen, Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Anneke Neijt, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Marc van Oostendorp, Meertens Instituut / Universiteit Leiden
Prof. Dr. Ben Peperkamp, Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Margit Rem, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. Nicoline van der Sijs, Meertens Instituut / Radboud Universiteit Nijmegen
Dr. Jan Stroop, Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Arie Verhagen, Universiteit Leiden
Prof. Dr. Henk Verkuyl, Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Fred Weerman, Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Frank Wijnen, Universiteit Utrecht
Prof. Dr. Jan-Wouter Zwart, Rijksuniversiteit Groningen


Digitaal dossier eindexamens Nederlands