Paris ende Vienne aflevering 31

Die historie vanden vromen ridder Parijs
ende van die schone Vienna, des dolphijns dochtere.
[Gedrukt door Gheraert Leeu
te Antwerpen
in het jaar 1487.]