Nieuwsbrief IVN – juni 2013

De nieuwsbrief van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek bericht deze maand o.a. over de nieuwe redactie van Internationale neerlandistiek, over de nieuwe editie van Praagse Perspectieven en meer.

Een gratis abonnement op deze tweemaandelijkse nieuwsbrief is te verkrijgen bij bureau@ivnnl.com.