72.095 woorden

Hoeveel praten Kamerleden?

Door Marc van Oostendorp

Wanneer het Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam dit jaar tien keer haar naam had uitgesproken tijdens een plenaire vergadering, had ze evenveel gezegd als ze nu volgens Vrij Nederland heeft gedaan: 32 woorden.

Ze had ook alleen de vorige zin kunnen uitspreken.

Volgens Vrij Nederland is de VVD’ster de ‘backbencher’ van het jaar, en het feit dat ze de minste woorden van iedereen heeft gezegd is daarbij het belangrijkste argument. Nummer 2 op de lijst sprak 418 woorden. De meest spraakzame parlementariër, met 72.095 woorden:
Alexander Pechtold.

Het opinieblad maakte allerlei onzinnige lijstjes van Kamerleden en zocht daarbij naar eigen zeggen voor de ‘wetenschappelijke onderbouwing’ steun bij een paar informatici, die een aantal heel simpele rekenkundige bewerkingen uitvoerden: behalve dat alle woorden zijn geteld is ook nog eens voor ieder Kamerlid de AVI-score berekend.

Die score geeft aan hoe ingewikkeld iemands taalgebruik is — hij is oorspronkelijk bedoeld als indicatie van jeugdboeken. Nu zijn de scores die Vrij Nederland noemt moeilijk te interpreteren: VVD’er Anne-Wil Lucas heeft met 79 punten het ‘simpelste’ taalgebruik (‘goed voor groep 6 van de basisschool’) en PvdA’er Sultan Günal had met 35 punten het bloemrijkste taalgebruik. (Het gekke is, volgens de AVI-website loopt de schaal maar van 1 tot 9.)

Het is de nieuwe manier van over taal berichten: je laat wat jongens met een computer woordjes tellen en klaar is je analyse. Toch zijn de gegevens om één reden interessant. Waar soms, zonder veel onderbouwing wordt beweerd dat vrouwen gemiddeld drie keer zoveel woorden zeggen als mannen, laten deze gegevens zien dat het in ieder geval in de Kamer eerder andersom is.

(Dit stukje telt 288 woorden, precies 9 keer zoveel als Ybeltje heeft uitgesproken.)