Publiekssymposium: wie is de baas van de taal?

Als taal normen en regels heeft, wie bepaalt die dan? En wie handhaaft de orde? En op welke manier? Wie is er, kortom, de baas over de taal? Is dat bijvoorbeeld de overheid, zijn het deskundigen, of wordt de norm helemaal democratisch bepaald. Voor het Nederlands blijken de meeste regels (“zeg niet ‘hun hebben’ maar ‘zij hebben'”, “‘groter als’ is fout, ‘groter dan’ is goed”) in geen enkel officieel document te zijn vastgelegd. De Nederlandse Taalunie, het overheidsorgaan voor taalbeleid, heeft wel de spelling bij wet vastgelegd, maar niet de grammatica. Zou dat moeten veranderen? Zou iemand naar die regels willen luisteren? En hoe is dat in andere culturen georganiseerd?

Programma

 Het voorlopige programma is hier te vinden. U kunt zich hier aanmelden.

Datum, tijd, locatie

Datum: zaterdag 15 juni
Tijd: van 12.30 tot 17.15
Borrel: na afloop in het Atrium van het Academiegebouw
Locatie: Klein Auditorium, Academiegebouw, Rapenburg 67-73, Leiden
Organisatoren: Marc van Oostendorp en Jaap de Jong
Sprekers: oa. Jan Renkema, Ilja Leonard Pfeijffer, Joop van der Horst