Miraeus Lectures

Sinds 2009 organiseert de Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis, gesteund door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience en de Vereniging van Antwerpse Bibliofielen, boekhistorische lezingen die de boekgeschiedenis in de Nederlanden in een internationaal perspectief plaatsen. En dit onder de naam Miraeus Lectures.

Op 15 mei is James Raven te gast. De week nadien, op 22 mei, geeft David McKitterick een lezing.
Verlichtingsvormen:  Maatschappij, handel en de verborgen drukpersrevolutie in Europa, 1450-1850 – Door James Raven
Engelstalige lezing

Twee vergeten en aan elkaar verwante thema’s staan centraal in deze lezing. Een eerste aandachtspunt is de ontwikkeling  van het zogenaamde ‘jobbing printing’ (waarbij drukwerk op vraag van particulieren in opdracht wordt uitgevoerd) binnen de structuren van het drukkerswezen. Daarnaast wordt ingegaan op de bredere rol die het ‘jobbing printing’ innam in sociale en economische transformaties in het Europa van de late vijftiende tot de vroege negentiende eeuw.

Praktisch

Woensdag 15.05.2013, 18u, Nottebohmzaal. Deze lezing is gratis.
Vooraf graag aanmelden via: consciencebibliotheek@stad.antwerpen.be
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
+32 3 338 87 10

Het verleden tentoongesteld. Oude boeken en publieke interpretatie in de negentiende eeuw – Door David McKitterick

Engelstalige lezing

De negentiende eeuw wordt beschouwd als een gouden eeuw voor de bibliofilie. Deze lezing wil een andere blik werpen op deze eeuw van snelle sociale en technologische verandering door na te gaan op welke manier het grote publiek in aanraking kwam met boeken, en wat daarvan de gevolgen waren voor onze bibliotheken en hun beleid. Bijzondere aandacht in deze lezing gaat naar het tonen en tentoonstellen van oude boeken, en hoe dit de algemene visie op het verleden beïnvloedde.

Praktisch

Woensdag 22.05.2013, 18u, Nottebohmzaal. Deze lezing is gratis.
Vooraf graag aanmelden via: consciencebibliotheek@stad.antwerpen.be
Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen
+32 3 338 87 10