Vacatures: Postdoc Middelnederlandse literatuur (Universiteit Utrecht of Universiteit Antwerpen)

De Universiteit Utrecht zoekt voor het onderzoeksproject (samenwerking FNO-NWO) De gedaanteverandering van de Middelnederlandse verhalende literatuur in de eerste decennia van de boekdrukkunst’ een

Postdoc Middelnederlandse literatuur (1,0 fte)

Functie

Het project bestudeert 35 boeken die gedrukt werden in de vroege periode van de boekdrukkunst (1477-c.1540). Hoewel deze uitgaven met verhalende Middelnederlandse teksten slechts een gering deel van het totale aantal drukken in de eerste decennia van het gedrukte boek vormen, is hun belang voor de geschiedenis van de Nederlandse literatuur in de Lage Landen groot. Zij vormen de cruciale schakel tussen de middeleeuwse verhalen die in handschriften bewaard gebleven zijn en de vroegmoderne verhalen die gedrukt werden na het midden van de zestiende eeuw. De ontwikkeling van handschrift naar druk heeft het karakter van deze teksten diepgaand beïnvloed. Het project zal de innovatieve elementen, de heterogeniteit en de Europese context van het gehele corpus bestuderen. De aandachtsgebieden zijn: de kenmerken van het corpus, de beweegredenen voor de tekstuele veranderingen die in de verhalen aanwijsbaar zijn, en de strategieën om de tekstuitgaven toegankelijk en aantrekkelijk te maken. Het project zal nieuwe inzichten opleveren met betrekking tot een weinig onderzocht tekstcorpus dat van grote cultuur-historische betekenis is.

  • U publiceert een zevental artikelen in peer reviewed tijdschriften over het onderzoeksthema;
  • U organiseert een internationaal congres en draagt bij aan de publicatie van de proceedings;
  • U werkt nauw samen met de Antwerpse postdoc die op hetzelfde project is aangesteld;
  • U draagt bij aan BA- en MA-colleges over Middelnederlandse literatuur;

Een complete beschrijving van het project is te vinden via de website van het OGC.

Profiel

  • U bezit een diploma van doctor in de taal- en/of letterkunde, middeleeuwse studies, geschiedenis of een andere relevante studie of u promoveert vóór 1 november 2013;
  • U hebt een goede kennis van de Middelnederlandse verhalende letterkunde, die blijkt uit publicaties op dit gebied;
  • Kennis van het Oudfrans, Middelhoogduits, het Middelnederduits en het Middelengels strekt tot aanbeveling;
  • U bent kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht.

Aanbod

Geboden wordt een full-time aanstelling per 1 september 2013 voor de duur van 12 maanden met, na evaluatie, de mogelijkheid tot verlenging van maximaal nog eens 24 maanden (drie jaar totaal). Uw bruto salaris bedraagt minimaal € 3.037,- en maximaal € 4.462,-(volgens de CAO Nederlandse Universiteiten) bij een volledige aanstelling.


Meer informatie

Voor meer informatie over secundaire arbeidsvoorwaarden, zie de arbeidsvoorwaardenvan de Universiteit Utrecht.

Voor meer informatie over de organisatie, zie de complete vacaturetekst.

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u contact opnemen met dr. Bart Besamusca a.a.m.besamusca@uu.nl.

Solliciteren

U kunt uw sollicitatie, voorzien van motivatiebrief, CV en publicatielijst, onlineindienen (via de knop ‘Solliciteer’ onderaan). In verband met een eventueel gesprek wordt u verzocht 17 en 18 juni 2013 vrij te houden. Reageren is mogelijk tot uiterlijk 15 mei 2013.

Vacature Universiteit Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft een vergelijkbare vacaturebij hetzelfde project (reageren eveneens tot uiterlijk 15 mei 2013).