Tweemaal 2007

                                                                                                            door Bart FM Droog

In 2007/2008 stelden medewerkers van De Contrabas een overzicht van de in 2007 verschenen dichtbundels samen. Die lijst is gebruikt bij het samenstellen van de Jaarlijst 2007 van de Nederlandse Poëzie Encyclopedie.

NPE-Jaarlijst 2007CB-overzicht 2007

NPE-onderzoekers ontdekten dat destijds enige tientallen bundels over het hoofd gezien zijn. Onder meer de bundel Scheiden wij van Piet Gerbrandy en een zeer bijzondere bloemlezing uit het werk van Ida Gerhardt: Een tocht door dit ingedijkt laagland. Holland draagt mijn sporen (Kontrast, 2007).  Dat boek is anno 2013 voor slechts € 10,- te bestellen. Het is naast een bloemlezing ook een rijk geïllustreerde reisgids die de lezers doorheen het land voert, langs monumenten waar dichtregels van Gerhardt op verwerkt zijn.

Wie het overzicht van 2007 bestudeert zal zich verwonderen over het grote aantal dichtdebuten dat in dat jaar verscheen: meer dan een kwart (52 st.) van de tot dusver opgespoorde dichtwerken (145 st.) uit 2007 waren debuutbundels.

2007 was ook het jaar waarin o.a. Jos Brink, Hanny Michaelis en Jan Wolkers dit ondermaanse verlieten. Ook was dat het jaar  waarin  Er zwom een garnaal door het Kattegat, de verzamelde gedichten van de Daan Zonderland, verscheen. Zijn gedicht over een hinnekend biefstuk trok de afgelopen maanden honderden verontruste vleeseters naar zijn NPE-pagina.