Tentoonstelling ‘Houtsneden in incunabelen uit KB en Museum Meermanno’ (13 april t/m 17 juni – Museum Meermanno, Den Haag)


In de voorzaal van Museum Meermanno hebben de Koninklijke Bibliotheek (KB) en Museum Meermanno | Huis van het boek een tentoonstelling ingericht over illustraties in de vroegste gedrukte Nederlandse boeken – de incunabelen (1450-1500). In de tentoonstelling, die loopt van 13 april tot en met 17 juni 2013, worden bepaalde aspecten van deze vroege illustraties voor het voetlicht gebracht. Door het handschrift van het Getijdenboek uit ca. 1450-1475 naast een vroege druk te leggen, is bijvoorbeeld te zien dat de vroege drukkers zich door middeleeuwse kopiisten lieten inspireren.


Deze boeken werden meestal geïllustreerd met afdrukken van houtsneden. Omdat het maken van een houtsnede arbeidsintensief en dus kostbaar was, werden houtblokken steeds opnieuw gebruikt. Niet alleen voor een volgend eigen boek, maar ze werden ook doorverkocht of nagelaten aan opvolgers. Soms werden ze zelfs verzaagd. Op de tentoonstelling is bijvoorbeeld te zien dat het houtblok van een uiterst kostbaar blokboek, de Biblia Pauperum, later in stukken gezaagd is. Die stukken werden weer gebruikt om andere boeken te illustreren.

Bij het afdrukken van houtsneden wordt grote druk uitgeoefend op het houtblok waardoor van lieverlee beschadigingen ontstonden. Deze maken het mogelijk ongedateerde boeken waarin houtsneden zijn gebruikt een plaats te geven in de chronologische reeks van gedateerde drukken waarin dezelfde houtsneden voorkomen. Ook daarvan zijn in de tentoonstelling een aantal voorbeelden te zien. De getoonde werken zijn afkomstig uit de Koninklijke Bibliotheek en het Museum Meermanno.

De tentoonstelling is samengesteld ter gelegenheid van de publicatie van Woodcuts in Incunabula printed in the Low Countries van Ina Kok, conservator van Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek (SAB) Deventer. Over dit onderwerp vindt op vrijdag 12 april a.s. ook een congres plaats in de Aula van de KB. Voor meer informatie over dit congres en het boek, zie het eerdere bericht op Neder-L, en de website over het congres: http://www.kb.nl/incunabelcongres2013.


Voor meer informatie over Museum Meermanno zie: http://www.meermanno.nl/.