Pas verschenen: Honderd jaar taalwetenschap

Onlangs verscheen de bundel Honderd jaar taalwetenschap. Artikelen aangeboden aan Saskia Daalder bij haar afscheid van de Vrije Universiteit, onder redactie van Theo Janssen & Jan Noordegraaf. Het boek is een uitgave van de Stichting Neerlandistiek VU, Amsterdam & Nodus Publikationen, Münster (ISBN 978-90-8880-028-3 / 978-3-89323-771-5), en telt 170 pagina’s. De prijs is 17,50 euro (excl. verzendkosten).

De inhoud is als volgt:
Taalbeschrijving en taaltheorie
Voorwoord
Ronny Boogaart & Kim Verheij
Als dát geen insubordinatie is!
De pragmatiek van zelfstandige conditionele zinnen
Els Elffers
Langeveld, Pos en de grammatica
Theo Janssen
Doen+ direct object als ‘reference point construction’
J. Lachlan Mackenzie
Naar een platte organisatiestructuur van de Nederlandse syntaxis
Ina Schermer-Vermeer
Taalkundig onderzoek: licht verslavend.
Over lichtals bijwoord van graad

Bartie Thijs
(Oover)mits in het eerste boek van Hoofts Historiën

Taaltheorie en geschiedenis
Ad Foolen
Oorzaken en functies in de 20e-eeuwse taalkunde
Sies de Haan
Over het functionele karakter van taaltekens
Andreas Musolff
Lektionen eines ‘alten Sprachforschers’ für heute.
C.F.P. Stutterheims Het begrip Metaphoor
Jan Noordegraaf
Hesseling honderd jaar later
Over postkoloniale linguïstiek in Nederland
Reinier Salverda
KolderNederlands
Over taalspelonderzoek en taalwetenschap
Arie Verhagen
Darwin en de ideale taalgebruiker
Register
1HonderdjaartaalwetenschapistebestellenbijStichtingNeerlandistiekVU,DeBoelelaan1105,1081HVAmsterdam,ofbijNodusPublikationen,Postfach5725,D-48031Münster,BRD.