Ogier van Denemerken : hoofdstukken 161-169

Ogier van Denemerken
Hertaling van het Middelnederlandse epos naar de Middelhoogduitse Ogier von Dänemark,
zoals bewaard gebleven in handschrift Heidelberg CPG 363,
door Amand Berteloot.

Hoofdstukken 161-169
(regels 11126-12117)

Verantwoording van de editie