Taalunie Scriptieprijs 2012 voor werkstuk over Kader Abdolah


De Taalunie Scriptieprijs 2012 is toegekend aan Willem Bongers-Dek voor zijn scriptie geschreven aan de Universteit Utrecht, over de literaire identiteit van de Iraans-Nederlandse schrijver Kader Abdolah. Geert Joris, algemeen secretaris van de Nederlandse Taalunie, reikte de prijs vrijdag 8 februari uittijdens het tweejaarlijkse Cross-over Congres voor letterkundige neerlandici aan de Universiteit van Gent. Centraal in de bekroonde scriptie staat de vraag: Welke verhalen vertelt de auteur Abdolah over zichzelf en hoe wordt hierop gereageerd?

Met de Taalunie Scriptieprijs bekroont de Nederlandse Taalunie jaarlijks de beste afstudeerscriptie over een onderwerp in de neerlandistiek. De scripties worden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteiten en op het gebruik van de Nederlandse taal.
Voor de Scriptieprijs kan elke universiteit in Nederland en Vlaanderen één werk voordragen. De jury,  betaande uit bestond uit Marleen Brock (winnares van de Scriptieprijs 2010), Lia van Gemert (Universiteit van Amsterdam), Ralf Grüttemeier (Universiteit van Oldenburg), Hubert Meeus (voorzitter, Universiteit Antwerpen) en Jürgen Pieters (Universiteit Gent), koos uit de acht inzendingen het werkstuk van Willem Bongers-Dek met de titel De verteller van de waarheid. Aspecten van Kader Abdolahs posture (1993-2011).
Willem Bongers-Dek beschrijft in zijn werkstuk hoe Kader Abdolah zich in verschillende identiteiten aan zijn publiek manifesteert en hoe zijn lezers, zijn publiek en collega-schrijvers daarop reageren. De jury roemt de winnaar om zijn scherpe focus en soevereine regie over de stof. De auteur zit dicht op zijn onderwerp maar blijft zeer kritisch en belicht zowel literaire als sociale aspecten, aldus de jury. Ook benadrukt zij de prettige schrijfstijl van de laureaat.
Een eervolle vermelding ging naar Ruth Koop van ‘t Jagt van de Rijksuniversiteit Groningen en Oeds van Middelkoop van de Universiteit van Amsterdam voor hun scripties Een lege plek om te blijven. Een empirisch onderzoek naar online verwerking van regelverdeling en enjambement in poëzie en Uit alle macht. Exempla en prudentia in P.C. Hoofts Henrik de Gróte. De jury vond het vooral te prijzen dat hun scripties respectievelijk verrassend en innovatief zijn.

Meer informatie over de Taalunie Scriptieprijs is te vinden op http://taalunieversum.org/inhoud/taalunie-scriptieprijs/scriptieprijs-2012