Pas verschenen: Hulde aan Helmers. Lofdichten op Jan Fredrik Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 200ste sterfdag op 26 februari 2013. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Marinus van Hattum. 107 pp. ISBN 978-90-77246-55-9; € 10,00.

Vandaag is het 200 jaar geleden dat de dichter Jan Fredrik Helmers op 45-jarige leeftijd overleed. Dit moment is voor Marinus van Hattum aanleiding geweest om een werk over de nagenoeg vergeten Helmers uit te brengen. Van Hattum promoveerde eerder, in 1994, op een proefschrift over Helmers getiteld Jan Fredrik Helmers (1767-1813). Leven en werk van een Amsterdamse wereldburger. Daarnaast werkte hij mee aan de editie van De Hollandsche natie, die Lotte Jensen in 2009 uitbracht.

Begin negentiende eeuw behoorde Helmers tot één van de belangrijkste dichters. Hij oogstte vooral veel lof met het lange dichtwerk De Hollandsche natie, uitgebracht eind 1812. Het verscheen in de periode van de inlijving van Nederland in het Franse keizerrijk en had op geen beter moment kunnen verschijnen. Helmers beschreef in zes zangen het grootse verleden van het vaderland en voorzag op deze manier in een algemene behoefte. Door te wijzen op de heldendaden uit verleden werd getracht een algemeen gevoel van lamlendigheid weg te nemen en de inwoners van het vaderland weer moed te geven voor de toekomst. Helmers verkreeg met dit werk nationale roem. Lang heeft hij hier niet van kunnen genieten. Hij overleed kort na het verschijnen van zijn werk, op 26 februari 1813.

Hulde aan Helmers is een aardige poging om Helmers aan de vergetelheid te onttrekken. Het bestaat voor het merendeel uit huldegedichten geschreven door collegadichters en tijdgenoten van Helmers, onder wie Willem Bilderdijk, Cornelis Loots en Barend Klijn. Deze gedichten bewijzen hoe zeer Helmers werd gewaardeerd en hoe belangrijk men De Hollandsche natie vond. Het werk wordt ingeleid door Van Hattum, die kort ingaat op het leven en werk van Helmers en op de receptie van zijn werk.

Het werk is gefinancierd door de Stichting Hans en Rinus van Hattum Fonds. Deze stichting heeft als doelstelling het editeren van gedichten, brieven, documenten e.d. van Willem Bilderdijk (1756-1831) en tijdgenoten. Eerder heeft deze stichting werk uitgegeven van Willem Bilderdijk, Katharina Wilhelmina Bilderdijk en Rhijnvis Feith.

Hulde aan Helmers is verkrijgbaar in het Bilderdijk-Museum te Amsterdam, maar kan ook via de e-mail besteld worden: info@zaakhaes.nl. Inclusief verzendkosten kost het werk 10 euro.

Door: Francien Petiet