Lage Landen Studies in open access


Deel 2 en 3 van Lage Landen Studies, de reeks van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN), zijn nu ook te downloaden als pdf.
Lage Landen Studies 2, Nederlands in het perspectief van uitspraakverwerving en contrastieve taalkunde (2011) geeft een beeld van taalkundig onderzoek door neerlandici uit binnen- en buitenland en bevat twee grote thema’s. Enerzijds komen recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de uitspraak van het Nederlands als tweede of vreemde taal aan bod. Anderzijds staan recente theoretisch-methodologische aspecten van het contrastief taalonderzoek centraal en worden er nieuwe inzichten geleverd over de onderzochte talige fenomenen.
LLS 2 staat onder redactie van Laurent Rasier, Vincent van Heuven, Bart Defrancq en Philippe Hilligsmann. U vindt de bundel hier (klik op het pdf-icoon om de bundel te downloaden).

Lage Landen Studies 3, Ieder zijn eigen Arnon Grunberg. Vertaling, promotie en receptie in Italië, Spanje, Catalonië, Portugal en Roemenië (2012) begeeft zich eveneens nadrukkelijk op het gebied van de internationale en de zich internationaliserende neerlandistiek. Taal, literatuur en cultuur ontmoeten elkaar en literatuur- en vertaalsociologische factoren worden gecombineerd met inzichten uit de vertaal-, literatuur- en boekwetenschap. De poging om een brug te slaan tussen theorie en praktijk staat hierbij centraal.
LLS 3 staat onder redactie van Dolores Ross, Arie Pos en Marleen Mertens. U vindt de bundel hier.
Lage Landen Studiesis de reeks van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek. In deze serie worden monografieën en thematische bundels uitgegeven die resultaat zijn van zowel individuele studies als van samenwerking tussen wetenschappers die werkzaam zijn op het gebied van de neerlandistiek. De reeks bevordert bestudering van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur van de Lage Landen in internationaal perspectief.