Jaarvergadering Bilderdijk Museum (vrijdag 22 februari, VU Amsterdam)


Vereniging ‘Het Bilderdijk-Museum’ nodigt u uit voor een middag met lezingen over Vorsten en verzet op vrijdag 22 februari 2013.
Alle belangstellenden zijn welkom!
Programma
13.00     Ontvangst
13.30     Ledenvergadering
14.00     Monique van Rooijen: Semper Idem? Bilderdijk en zijn vorsten
14.30     Bart Verheyen: Het verzet tegen de napoleontische conscriptie
15.00     Pauze
15.30     Jeroen Koch: De kerkpolitiek van Koning Willem I
16.00    Marinus van Hattum: presentatie van Hulde aan Helmers. Lofdichten op Jan Frederik Helmers (1767-1813) ter gelegenheid van zijn 200ste sterfdag op 26 februari 2013
Locatie:
Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam
Studiezaal Bijzondere Collecties, Handschriften & Oude Drukken, kamer 1 B 41/43