Woordenboek van de Tilburgse Taal

In 2012 is het Woordenboek van de Tilburgse Taal flink uitgebreid en verbeterd.
Dankzij een bijdrage van Stadsmuseum Tilburg is het corpus uitgebreid met meer dan 3300 bewijsplaatsen uit geschreven bronnen uit de periode 1920-2011. Daarbij is niet beknibbeld op ruimte en lengte, zodat veel citaten in een ruime context leesbaar zijn geworden. Het WTT heeft daarmee naast de al bestaande taalkundige verwijzingen ook een stevige letterkundige component gekregen. De citaten zijn afkomstig uit verhalen, poëzie, columns en feuilletons uit kranten, maar ook uit artikelen op heemkundig en folkloristisch gebied waarmee een verhelderend licht op een woord wordt geworpen.

Daarnaast is de presentatie aangepast. Veel taalkundige afkortingen en bronvermeldingen zijn vervangen door volledige tekst. Er is ook een begin gemaakt met precieze datering en bibliografie van de bestaande bewijs- en verwijsplaatsen, en met een betere opbouw van de lemmata.

Kortom: een flinke stap voorwaarts naar een eenduidige opzet voor liefhebbers van taal en dialect. Omdat het Tilburgs dialect slechts heel zelden exclusief Tilburgs is — althans wat betreft de woordenschat — zijn de aanvullingen vaak ook van belang voor de etymologie in het algemeen.

Het woordenboek is in zijn actuele vorm (10 januari) te downloaden als één PDF-bestand. Op deze pagina staat de link: http://www.cubra.nl/wtt/download_inhoud.htm
De PDF is inclusief de illustraties.