Tegen spellingvereenvoudiging!

Het lijkt een sympathiek betoog, dat Erno Mijland houdt op de website Onderwijs van morgen: de spelling moet nu eens radicaal vereenvoudigd worden. Mijland heeft daar duidelijk geen persoonlijk belang bij — hij werkt als eindredacteur dus hij heeft er baat bij als hij hoge tarieven kan rekenen voor de vele typefouten die hij moet verbeteren.

Hij ziet vooral een maatschappelijk belang: er wordt te veel onderwijstijd verspild aan het leren van onzinnige spellingregels. Bovendien wordt de schriftelijke communicatie door (onder andere) het internet gedemocratiseerd en, zoals Mijland schrijft, ‘een expert in houtbewerking, fietsreparatie of metselwerk is niet per definitie een spellingheld.’

Ik ben het met allebei de argumenten eens. Maar ik deel de conclusie niet.

Het probleem met vereenvoudigde spellingregels (laten we zeggen: we schrijven voortaan ‘hij vint’ en ‘onmiddelijk’ en ‘ginekoloog’) is, naar mijn idee: dan hebben we nog steeds regels. En dan zijn er nog steeds mogelijkheden om het fout te doen. Dan mag je ineens niet meer schrijven ‘hij vindt’ of ‘onmiddellijk’ of ‘gynaecoloog’. En ik zie geen reden waarom dat niet zou mogen.

Ik ben voor: afschaffen van alle spellingregels. Die zijn namelijk onzin, ze dienen geen enkel zinnig doel.

In de eerste plaats zullen mensen ook zonder expliciete regels min of meer hetzelfde blijven schrijven, je schrijft namelijk om begrepen te worden, en dan ben je niet gebaat bij een plotseling zeer afwijkend woordbeeld. Er zijn per slot van rekening ook geen uitspraakregels en toch praten de mensen niet zomaar naar believen, zoals het hen uitkomt.

In de tweede plaats blijkt het al decennialang helemaal niet zo eenvoudig om eenvoudige regels te maken. Iedere regel die je bedenkt stuit al snel op voorbeeldwoorden die er dan volgens sommigen vreemd uit zouden zien. Wie zoiets ingewikkelds als spelling, dat kluwen van hele en halve regelmatigheden die nu eens zijn ingegeven door de taalgeschiedenis en dan weer door allerlei opvattingen over wat ‘logisch’ is, probeert te vereenvoudigen, verslikt zich gegarandeerd.

Inderdaad, er wordt veel te veel tijd besteed in het onderwijs aan idiote spellingregels omdat de kinderen wordt wijsgemaakt dat ze deze later nodig hebben bij het schrijven van sollicitatiebrieven. Inderdaad, het is onzin om van iedere houtbewerker te verlangen dat hij al die rare regeltjes leert, inclusief de veranderingen die er om de zoveel tijd in worden aangebracht. Laten we er dus mee ophouden. Weg met die spellingregels.

Ik moet toegeven dat er één argument is dat nog steeds wel voor regels pleit: om Erno Mijland aan een basisinkomen als corrector te voorzien. Hij lijkt me een sympathieke man, en ik gun het hem van harte. Maar ik ben toch bang dat hij als het aan mij lag naar een andere bron van inkomen moest omzien,